REZULTATE

Platforma Națională pentru Calificare (PNC)

PNC se referă la mai multe organizații cu rol și interes în ceea ce privește creșterea nivelului de calificare a forței de muncă în domeniul construcțiilor. Acestea sunt consultate periodic în momente cheie din implementarea proiectului.

Raport privind Stadiul Actual

Raportul prezintă analiza situației actuale (anul 2023) la nivel național a sectorului construcțiilor din punctul de vedere al formării profesionale continue și al instruirii necesare în domeniul performanței energetice a clădirilor și utilizării surselor regenerabile de energie în clădiri, în contextul angajamentelor asumate de România pentru orizontul 2030.

Strategia Națională: Foaia de Parcurs

Prima variantă a documentului a fost finalizată și publicată spre consultare.

Raport Final Publicabil

Documentul este în curs de elaborare.

Scroll to Top