REZULTATE

Platforma Națională pentru Calificare (PNC)

PNC se referă la mai multe organizații cu rol și interes în ceea ce privește creșterea nivelului de calificare a forței de muncă în domeniul construcțiilor. Acestea sunt consultate periodic în momente cheie din implementarea proiectului.

Raport privind Stadiul Actual

Raportul prezintă analiza situației actuale (anul 2023) la nivel național a sectorului construcțiilor din punctul de vedere al formării profesionale continue și al instruirii necesare în domeniul performanței energetice a clădirilor și utilizării surselor regenerabile de energie în clădiri, în contextul angajamentelor asumate de România pentru orizontul 2030.

Strategia pentru Calificare

Documentul este în curs de elaborare.

Foaia de Parcurs

Documentul este în curs de elaborare.

Raport Final Publicabil

Documentul este în curs de elaborare.

Scroll to Top