OBIECTIVE

(1) Relansarea Platformei Naționale pentru Calificare

Proiectul va revitaliza Platforma Națională a Calificărilor, actualizându-o, completând și perfecționând-o pentru a răspunde noii realități a sectorului construcțiilor. Domeniul de aplicare al Platformei va fi extins pentru a sprijini abordarea principalelor bariere ale pieței și nevoilor din Analiza Status Quo, pentru o implementare adecvată a obiectivelor de tranziție către neutralitate climatică.

(2) Actualizarea Foii de Parcurs Naționale pentru calificarea forței de muncă

Proiectul va reînnoi Foaia de parcurs națională pentru a stimula cererea pieței și a mecanismelor de sprijin pentru satisfacerea nevoilor de noi competențe și profesii, precum și de perfecţionare/recalificare în cadrul ocupaţional actual. Foaia de parcurs națională va include măsuri pentru atingerea țintelor pentru 2030+, pentru a spori implicarea femeilor în domeniu și pentru a emite recomandări de politici pentru o dezvoltare durabilă a sectorului construcțiilor noi și renovărilor.

(3) Cercetare de piață și colectare de date

În prima fază a proiectului va fi efectuată o analiză aprofundată a status quo-ului pieței pentru a identifica aspectele cheie pentru valorificarea perspectivei competențelor.

(4) Evaluarea eficacității implementării primei foi de parcurs naționale

Evaluarea va evalua performanța planului inițial, exemplele bune și lecțiile învățate din implementarea anterioară și, cel mai important, motivele eșecului, atunci când este cazul. Scopul este de a oferi recomandări privind îmbunătățirea cadrelor de monitorizare și evaluare pentru a asigura sustenabilitatea proiectelor viitoare.

(5) Interviuri directe cu părțile interesate naționale relevante

În cadrul proiectului se are în vedere organizarea de sesiuni extinse de consultări ale părților interesate, organizate pe diferite grupuri țintă și în diferite regiuni, pentru a ajunge la principalul input pentru o actualizare coerentă a foii de parcurs naționale, cu accent pe energie curată, digitalizare, economie circulară, etc.

(6) Ateliere de lucru participative cu părțile interesate naționale relevante

După consultările ample, părțile interesate vor fi implicate în sesiuni participative pentru a contribui la cadrul și orientările necesare pentru îndeplinirea țintelor Foii de parcurs naționale și pentru a susține funcționalitatea pe termen lung a Platformei Naționale de Calificare.

(7) Promovarea și comunicarea rezultatelor

Proiectul va fi susținut de o campanie cuprinzătoare de comunicare și diseminare necesară pentru o implementare eficientă și realizarea de performanțe. Proiectul va crește gradul de conștientizare cu privire la durabilitate, construcții și profesii legate de energie.

(8) Participarea activă la activitățile de schimb european

#BUS4RoBOOST își propune să aducă România la aceeași viteză de dezvoltare ca și alte state membre și să faciliteze tranziția către energie curată prin încurajarea potrivirii, crearea de rețele și dezvoltarea serviciilor de sprijin și a bazelor de cunoștințe partajate de bune practici cu alte țări europene.

Aflați mai multe despre proiectul BUILD UP Skills pentru susținerea renovării pe termen lung a fondului de clădiri din România (#BUS4RoBOOST)

Scroll to Top