Arhivă: 2 martie 2023 – Atelier de lucru regional – Craiova (Regiunea Sud Vest – Oltenia)

UPDATE

ANUNȚ EVENIMENT (ARHIVĂ):

În data de 2 martie 2023, echipa BUS4ROBOOST organizează la Craiova un atelier de lucru cu scopul de a consulta la nivelul Regiunii Sud Vest (Oltenia) părțile interesate să-și aducă contribuția în ceea ce privește definirea nevoilor și liniilor de urmat în vederea elaborării strategiei și foii de parcurs pentru calificarea forței de muncă în domeniul construcțiilor până în anul 2030. Evenimentul va avea loc în cadrul hotelului Europeca – pentru înscriere vă rugăm să completați următorul FORMULAR GOOGLE.

SAVE THE DATE: 2 martie 2023, Hotel Europeca, Craiova, atelier de lucru regional #BUS4RoBOOST

Participanți: Membrii Platformei Naționale de Calificare (PNC), Consorțiul Proiectului #BUS4RoBOOST

AGENDĂ (PDF)

08:30 – 09:00 – Înregistrarea participanților
Sesiune plenară: 9:00 – 10:15
09:00 – 09:10 Cuvânt de deschidere
09:10 – 09:25 – Prezentarea proiectului #BUS4RoBOOST– obiective, platformă de consultare (reprezentant INCD URBAN-INCERC, Lider de proiect)
09:25 –09:45 – Prezentarea activităților demarate privind analiza situației actuale a sectorului construcţiilor din România (reprezentant UTCB, responsabil revizuirea stadiului actual)
09:45 – 10.00 – DigiConstruct – Competenţe digitale pentru angajaţii din sectorul construcţiilor (reprezentant FPSC)
10.00 – 10.10 – Prezentarea modului de organizare a sesiunilor interactive și a temelor de discuție, împărțirea pe grupuri de lucru (reprezentant BDG, Dialog și consultare inter-sectorială)
10:10 – 10:30 – Pauză cafea
10:30 – 11:30 – Stabilirea direcțiilor strategice pentru diminuarea decalajelor și eliminarea barierelor identificate cu privire la calificarea forței de muncă în construcții în domeniile eficienței energetice și utilizării surselor regenerabile de energie în clădiri, digitalizare, economie circulară etc. Activitatea se va desfășura în cadrul a 2 – 3 grupuri de lucru, moderate de membrii echipei proiectului
11:30 – 12:30 – Definirea strategiei de recalificare: aspecte specifice la nivel local sau regional cu privire la necesitatea calificării forței de muncă în domeniul eficienței energetice și utilizării surselor regenerabile de energie în clădiri – comunicarea între nivelurile local/regional și central; colaborarea între sectorul construcțiilor, domenii conexe, autorități relevante și actori cheie în domeniile calificării forței de muncă / pregătirii profesionale / educației.
12:30 – 13:00 – Prezentarea rezultatelor dezbaterilor pe sesiuni și grupuri de lucru, aspecte majore de luat în considerare în definirea strategiei naționale de recalificare și a adaptării noii foi de parcurs (2030+).
13:00 – 13:30 – Concluziile evenimentului regional
13.30 – 14.30 – Prânz și networking

Acest proiect este co-finanțat prin programul LIFE al Uniunii Europene.

Consorțiul proiectului BUILD UP Skills – BUS4RoBOOST este alcătuit din:

INCD Urban-Incerc București
Asociatia Cluster Pro-nZEB
Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti – UTCB
Asociaţia OER
Business Development Group
Cluster TEC
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei
Asociatia Inginerilor de Instalatii din Romania – AIIR

#lifeprogramme
#EU_BUILDUP
#renovationwave
#BUS4RoBOOST

Scroll to Top