Navigare rapidă: buildupskills.ro | ROBUST | QualiSheell

Rezultate BUILD UP Skills Romania (ROBUST)

Beneficiile majore ale proiectului sunt urmatoarele:

-

Crearea unei platforme nationale de calificare, prin implicarea tuturor actorilor relevanti pentru domeniile calificarii si constructiilor intr-un proces integrator si sustinut de consultare;

-

Efectuarea unei analize complete a stadiului actual al sectorului constructiilor in ceea ce priveste formarea profesionala continua si pregatirea in domeniul eficientei energetice si utilizarii energiei din surse regenerabile in cladiri, prin definirea necesarului de forta de munca in constructii calificata pana in anul 2020;

-

Definirea strategiei nationale pentru formarea fortei de munca necesara indeplinirii obiectivelor energetice impuse pentru anul 2020;

-

Stabilirea si angajarea foii de parcurs la nivel national de calificare cu referire la formarea continua si pregatirea fortei de munca din sectorul constructiilor pentru atingerea tintelor de economie energetica in cladiri impuse pentru anul 2020;

-

Participarea activa in schimburi de experienta europene cu alte proiecte ale initiativei europene Build-Up Skills.

Rezultatele concrete ale proiectului sunt:

-

Raportul privind stadiul actual al sectorului constructiilor in ceea ce priveste formarea profesionala continua si pregatirea in domeniul eficientei energetice si utilizarii energiei din surse regenerabile in cladiri;

-

Raportul privind Strategia Nationala privind calificarea fortei de munca din sectorul constructiilor.
Raportul serveste pentru consultare nationala in vederea definitivarii Foii de Parcurs privind calificarea fortei de munca din sectorul constructiilor pentru atingerea tintelor de economie energetica in cladiri impuse pentru anul 2020.

-

Foaia de parcurs privind calificarea fortei de munca din sectorul constructiilor pentru atingerea tintelor de economie energetica in cladiri impuse pentru anul 2020.

Pe baza unei consultari active si a implicarii actorilor importanti din domeniu se estimeaza ca la sfarsitul proiectului foaia de parcurs va fi aprobata de autoritatile relevante si partile interesate cu angajarea implementarii strategiei propuse.