Navigare rapidă: buildupskills.ro | ROBUST | QualiSheell

Rezultate BUILD UP Skills QualiShell

-

Continuarea implicarii actorilor relevanti in Platforma Nationala pentru Calificare, in cadrul unui proces de consultare activa pentru a sprijini implementarea actiunilor cheie definite in Foaia de Parcurs;

-

Analiza ocupationala detaliata pentru definirea clara a competentelor necesare montatorilor de sisteme de termoizolare (montatori ETICS) si de sisteme de tamplarie termoizolanta precum si fundamentarea de mecanisme flexibile pentru revizuirea continua a cadrului ocupational pentru schemele de calificare dezvoltate;

-

Schema nationala de calificare pentru montatorii de sisteme de termoizolatie a anvelopei opace pentru a se asigura necesarul de muncitori calificati pentru orizontul 2020;

-

Schema nationala de calificare pentru montatorii de sisteme de tamplarie termoizolanta pentru a se asigura necesarul de muncitori calificati pentru orizontul 2020;

-

Mecanisme eficiente pentru asigurarea implementarii schemelor de calificare pe scara larga si pe o perioada indelungata, prin utilizarea retelelor existente, evaluarea competentelor dobandite in context informal sau non-formal si prin promovarea de parteneriate intre sistemul educational si sectorul constructiilor; .

Livrabile

D 1.1

Raport final

D 2.1

Raport privind analiza ocupationala

D 2.2

Raport privind resursele interne si externe pentru formare si calificare in sectorul de constructii

D 2.3

Ghid orientativ pentru dezvoltarea si implementarea schemei de calificare

D 3.1

Curriculum curs formare profesionala - montatori sisteme opace de termoizolare a anvelopei cladirilor

D 3.2

Manual de formare - montatori sisteme opace de termoizolare a anvelopei cladirilor

D 3.3

Ghid formatori - montatori sisteme opace de termoizolare a anvelopei cladirilor

Suport de curs - Montator SOT

D 3.4

Ghid examinatori - montatori sisteme opace de termoizolare a anvelopei cladirilor

D 3.5

Brosura - servicii informare, suport si monitorizare - montatori sisteme opace de termoizolare a anvelopei cladirilor

D 4.1

Curriculum curs formare profesionala - montatori sisteme de tamplarie termoizolanta

D 4.2

Manual de curs - montatori sisteme de tamplarie termoizolanta

D 4.3

Ghid pentru formatori - montatori sisteme de tamplarie termoizolanta

Suport de curs - Montator STT

D 4.4

Ghid pentru examinatori - montatori sisteme de tamplarie termoizolanta

D 4.5

Brosura - servicii informare, suport si monitorizare - montatori sisteme de tamplarie termoizolanta

D 5.1

Rapoarte de previziuni (definirea formatului pentru monitorizarea schemei de calificare)

D 5.2

Raport privind mecanismele eficiente de asigurare a flexibilitatii schemei de calificare

D 5.3

Registru al fortei de munca calificate

D 5.4

Set de instrumente pentru evaluarea competentelor dobandite in context non-formal sau informal

D 5.5

Ghid de bune practici si instrumente pentru stimularea parteneriatelor

D 6.2

Rapoarte ateliere de lucru si paneluri de consultare

D 6.3

Buletine informative lunare

D 6.4

Ghid pentru montatorii de sisteme opace de termoizolare a anvelopei cladirilor

D 6.5

Ghid pentru montatorii de sisteme de tamplarie termoizolanta

D 6.6

Brosura informatii generale privind proiectele de eficienta energetica in vederea utilizarii fortei de munca inalt calificate in proiecte publice si private

D 6.7

Flyer pentru formatori

Brosura rezultate proiect