Navigare rapidă: buildupskills.ro | ROBUST | QualiSheell

Exemple de buna practica

Aceasta pagina este destinata prezentarii celor mai bune practici cu relevanta pentru formarea profesionala continua si pregatirea fortei de munca din sectorul constructiilor in domeniul eficientei energetice si utilizarii energiei din surse regenerabile in cladiri.

Proiectul CALE

Proiectul Calitate in Educatie - CALE s-a derulat in perioada noiembrie 2008 - octombrie 2011, fiind un proiect strategic cofinantat din Fondul Social European, in cadrul POSDRU 2007 - 2013. Proiectul CALE a contribuit la dezvoltarea resurselor umane in sectorul abordat prin dezvoltarea, crearea si implementarea de mecanisme si instrumente pentru imbunatatirea asigurarii calitatii in Formare Profesionala Continua. Mai multe informatii ...

Centrul GENIUS

Campusul GENIUS - Green (Energy Independent Universty Campus) face parte din Institutul de Cercetare Dezvoltare "Produse High Tech pentru Dezvoltare Durabila (PRO-DD)" al Universitatii Transilvania din Brasov, primul de acest fel din partea de S-E a Europei. Institutul a fost dezvoltat prin proiectul cu acelasi nume derulat de Universitatea Transilvania din Brasov in perioada 2009-2012, cu finantare prin fonduri structurale, guvernamentale si fonduri proprii, si a fost inaugurat oficial pe data de 1 Martie 2012, la Brasov. Prin proiectul amintit s-au dezvoltat cadrul, instrumentele si resursele necesare activitatii de cercetare, consultanta, servicii si formare a resurselor umane inalt calificate, pentru consolidarea parteneriatelor cercetare/invatamant si industrie, in vederea obtinerii de produse si tehnologii high-tech transferabile catre mediul economic. O infrastructura complexa alcatuita din 11 cladiri de laboratoare, materializarea unor concepte avansate de eficienta energetica dezvoltate de experti ai Universitatii, prin care se realizeaza economia de energie si reconversia energiei regenerabile, baza de cercetare extinsa si performanta, fac din Institul PRO-DD o entitate de referinta care vizeaza calitatea si eficienta in cercetarea stiintifica avansata, menita sa asigure cresterea competitivitatii economice la nivelul Regiunii Centru si la nivel national, precum si a excelentei cercetarii stiintifice romanesti la nivel european. Infrastructura realizata in cadrul proiectului amintit reprezinta o baza deosebita care poate fi utilizata pentru organizarea activitatilor de calificare a fortei de munca in sectorul constructiilor in domeniul eficientei energetice si utilizarii energiei din surse regenerabile in cladiri. Mai multe informatii ...

Proiectul PICAS

Proiectul PICAS (Puncte de Informare, Consiliere si Asistenta Specializata pentru somerii si persoanele in cautarea unui loc de munca in sectorul constructiilor) este un proiect strategic destinat somerilor si altor persoane aflate in cautarea unui loc de munca. Proiectul este implementat prin intermediul a 4 centre regionale: Bucuresti, Brasov, Galati si Iasi. La aceste centre se pot adresa persoanele interesate din urmatoarele judete: Brasov, Braila, Sibiu, Mures, Calarasi, Teleorman, Prahova, Ilfov, Galati, Constanta, Buzau, Neamt, Suceava, Bacau, Iasi si Municipiul Bucuresti.
Principalele servicii oferite de centrele PICAS sunt: Organizarea de cursuri de calificare, recalificare si perfectionare; Certificarea competentelor obtine pe alte cai decat cele formale; Formare in utilizarea calculatorului si a Internetului; Consiliere in cautarea unui loc de munca; Intermedierea angajarii in sectorul de constructii. Mai multe informatii ...

Programul "Alege-ti drumul!"

Programul "Alege-ti drumul!" se va desfasura ca parte a filierei tehnologice a invatamantului liceal si se adreseaza absolventilor de clasa a IX-a, elevilor seriilor anterioare care au absolvit clasa a IX-a, dar care insa au abandonat timpuriu forma de pregatire liceala, precum si absolventilor de scoli de arte si meserii.
Pe parcursul celor doi ani de studiu, elevii au posibilitatea sa parcurga disciplinele pentru invatamantul obligatoriu si modulele de pregatire de specialitate pentru calificare profesionala. Programul va oferi si pregatire practica pentru un acces mai rapid la un loc de munca si, implicit, la independenta financiara.
La sfarsitul programului, participantii primesc un certificat de calificare profesionala cu care se pot angaja imediat dupa terminarea studiilor, in Romania si in Uniunea Europeana.
La finalul celor 2 ani, au loc examene de certificare a calificarii profesionale, care sunt organizate de scolile pentru care a optat elevul, impreuna cu operatorii economici / institutiile publice partenere ale unitatii de invatamant, folosind echipamentele acestora, acolo unde este posibil acest lucru.
Organizarea si desfasurarea examenului de certificare vor fi monitorizate de catre inspectoratele scolare judetene / al municipiului Bucuresti.
De asemenea, dupa terminarea programului, participantii au posibilitatea de a-si continua studiile in clasa a XI-a a invatamantului liceal, in vederea obtinerii diplomei de bacalaureat. Mai multe informatii ...