Bine ați venit!

#BUS4RoBOOST - “BUILD UP Skills” pentru susținerea renovării pe termen lung a fondului de clădiri în România

Renovarea fondului construit necesită o gamă largă de specialiști cu o calificare adecvată

Scopul general al proiectului BUS4RoBOOST este de a elabora o strategie și o foaie de parcurs reînnoite pentru calificările în sectorul construcțiilor, adaptate cerințelor de eficiență energetică și digitalizare, care să susțină schimbarea paradigmei pentru atingerea țintelor asumate de România pentru 2030 și 2050 printr-un proces de renovare eficient și fiabil a fondului de clădiri, ca parte a obiectivelor naționale de dezvoltare durabilă. Acest deziderat este fezabil, mai ales pe baza lecțiilor învățate în etapele anterioare, prin asigurarea disponibilității forței de muncă calificate necesare, o problemă europeană critică în zilele noastre la nivel european.
Dialog Intersectorial - evenimente de consultare
Partenerii de implementare
Misiune

Proiectul BUS4RoBOOST aduce împreună toate părțile interesate să contribuie la dezvoltarea nivelului de calificare al forței de muncă din domeniul construcțiilor

Analiza Situației Existente

Analiza aprofundată a status quo-ului pieței pentru a identifica aspectele cheie pentru valorificarea perspectivei competențelor.

Consultarea Părților Interesate

Sesiuni extinse de consultări ale părților interesate, organizate pe diferite grupuri țintă și în diferite regiuni

Elaborarea Foii de Parcurs

Proiectul va reînnoi Foaia de parcurs națională pentru a stimula cererea pieței și a mecanismelor de sprijin pentru satisfacerea nevoilor de noi competențe și profesii, precum și de perfecţionare/recalificare în cadrul ocupaţional actual.

Strategie și Foaie de Parcurs dezvoltate la nivel național pentru calificarea forței de muncă din domeniul construcțiilor

Istoria proiectului în România

ROBUST (Arhivă)

Proiectul Build-Up Skills România – ROBUST s-a derulat în perioada noiembrie 2011- aprilie 2013 în cadrul programului Intelligent Energy Europe (IEE) având ca obiectiv constituirea unei Platforme Naţionale și elaborarea unei Foi de Parcurs pentru calificarea forţei de muncă necesare în domeniul eficienţei energetice şi utilizării surselor regenerabile de energie în clădiri în vederea îndeplinirii obiectivelor asumate de România pentru orizontul 2020.

QualiShell (Arhivă)

La data de 1 octombrie 2013 a fost demarat proiectul BUILD UP Skills QualiShell, care s-a derulat pe o perioadă de 20 de luni, scopul acestuia fiind dezvoltarea și implementarea la nivel național a schemelor de calificare a montatorilor de sisteme opace de termoizolare a anvelopei clădirii și a montatorilor de sisteme de tâmplărie termoizolantă, facilitând introducerea cunoștințelor și competențelor adecvate în calificările relevante.

BUS4RoBOOST

Începând cu data de 1 noiembrie 2022, eforturile ROBUST și QUALI SHEEL continuă prin proiectul Build Up Skills - BUS4RoBOOST. Acesta reunește actori cheie din sectorul construcțiilor, propunând relansarea Platformei Naționale de Calificare în vederea elaborării unei Strategii Naționale pentru Calificare și a unei Foi de Parcurs care să asigure dezvoltarea de competențe necesare specialiștilor și lucrătorilor din domeniul construcțiilor.

Nu ezitați să ne contactați în cazul în care doriți să aflați mai multe sau să vă alăturați eforturilor noastre

Scroll to Top